Upravljanje okolišom

Od polja do stola – pesticidi kao glavni sastojak u našem loncu

Prema zakonu o zaštiti bilja, pesticidi kao sredstva za zaštitu bilja definiraju se kao kemijski ili mikrobiološki proizvodi namijenjeni za suzbijanje ili sprečavanje napada štetnika i uzročnika bolesti (insekticidi, fungicidi), uništavanje neželjenih vrsta biljaka i korova (herbicidi), djelovanje na životne procese biljaka na način različit od sredstava za ishranu biljaka (defolijanti, retardanti, …) te poboljšanje djelovanja navedenih pesticida (poboljšivači).

Scroll to top