Ishrana bilja

Utvrđivanje potrebe i planiranje gnojidbe

Svima koji se bave poljoprivredom, bilo profesionalno, bilo rekreativno za vlastite potrebe, je jasno da se gnojidbom osigurava poljoprivrednim usjevima ishranu biogenim elementima, kojih u tlu nema dovoljno, a sve kako bi se postigli visoki i stabilni prinosi. Što to znači? Stabilan prinos znači da je prinos kvalitetan uzimajući fizikalne i biokemijske aspekte – visoka razina aminokiselina, proteina, visok udio suhe tvari, vitamina uz kvalitetnu teksturu ploda i lista.

Elementi biljne ishrane

Racionalna, ekonomski isplativa primarna organska proizvodnja podrazumijeva primjenu gnojiva u količinama koje odgovaraju potrebama i stanju biljaka (usjeva, povrća, nasada), plodnosti tla, profitabilnosti rada i uloženih sredstava te istovremeno vodi računa o vremenskim uvjetima, okolišu i mogućem prinosu. Bez odgovarajuće gnojidbe nema visokih i stabilnih prinosa, potrebne kakvoće proizvoda niti profitabilnosti pa se gnojidba opravdano smatra najvažnijom agrotehničkom mjerom u primarnoj organskoj proizvodnji.

Scroll to top