O nama

“Tilurium Organic” predstavlja brend tekućih organskih gnojiva, biostimulatora i sredstava za zaštitu na biljnoj bazi, dozvoljenih u ekološkoj proizvodnji. Proizvodi su potpuno ekološki, a u čijoj proizvodnji se ne koriste konvencionalne kemikalije i drugi sintetski spojevi koji mogu narušiti prirodnu strukturu tvari u gnojivu.

 

Nazivom “Tilurium Organic” želi se istaknuti sama esencija branda – lokalni karakter sirovine koju beremo u našem, triljskom podneblju te organski karakter proizvoda, od sirovine, preko proizvodnog procesa pa sve do konačnog proizvoda. Tilurium je antički naziv za rimski logor uz rijeku Cetinu. 


Iz medija

52097701_1912791532177101_7926438101264629760_o

OPG Vedran Pezelj

OPG Pezelj je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo iz Trilja osnovano 15. listopada 2013. godine. Glavna djelatnost OPG Pezelj je proizvodnja ekološkog humusa crvenih kalifornijskih glista. Pri proizvodnji humusa gospodarstvo se služi isključivo ekološkim sirovinama te ga koristi za uzgoj vlastite hrane. Uz humus, u proizvodnji dominiraju i tekući organski biostimulatori, gnojiva i zaštite, čija je učinkovitost provjerena kako na svom tako i na mnogim drugim imanjima diljem države. Osim proizvodnje humusa i tekućih organskih gnojiva i zaštite, na svom imanju u Trilju, OPG Pezelj uzgaja razne vrste ukrasnih živica (šimšir, tuja, lovor višnja) a poznat je i po farmi koka – slobodni “free range” uzgoj koka.

Triljski permakulturni krug

Inovacija „Triljski permakulturni krug: kućni otpad – kalifornijske gliste – organski humus – domaće kokoši – zdrava hrana“ podrazumijeva i integrirani pristup u održivom ekosustavu domaćih autohtonih kokoši(hrvatice, posavska kukmasta kokoš, dalmatinska pogrmuša te hrvatska patuljasta kokoš), kalifornijskih glista i čovjeka, u kojem nastaju proizvodi: humus, povrće, jaja i meso peradi. Inovativnost ideje se sastoji u tome da su svi nusproizvodi i otpad koji nastaju, zapravo sirovina za slijedeću kariku u lancu.
Pa tako gliste proizvode humus iz otpada (ostaci od voća, povrća, papir, ljuske od jaja, pokošena trava i sl.) dok kokoši dobiveni humus čiste od sjemenki, prosijavaju ga i dodatno obogaćuju dušikom i fosforom svojim izmetom, a istovremeno se hrane glistama koje su zaostale nakon odvajanja prerađenog humusa.
Riješili smo se kućnog otpada, kokoši daju više jaja, meso je izuzetnog okusa i zdravije su (gliste su visokoproteinska hrana, 80% proteina), a kvaliteta humusa je pospješena jer je očišćen od sjemenki i dodatno obogaćen dušikom i fosforom. Humus kalifornijskih glista kao najkvalitetnije organsko gnojivo se koristi za poboljšanje prinosa u uzgoju povrća, voća, uzgoja travnjaka i sl. Sav otpad koji dobijemo od ostataka voća, povrća, papira i sl. ponovno vraća se na početak lanca te praktički dobijemo zatvoreni krug.
Inovacija je u skladu sa principima permakulture, daje sinergijske učinke te značajno doprinosi zaštiti okoliša i ruralnom razvoju. Pri tome, ni ekonomski doprinos inovacije za održivost poljoprivrednog gospodarstva nije zanemariv, te se primjenom ove inovacije mogu postići značajne uštede i bolja kvaliteta svih nabrojanih proizvoda.
Za navedenu inovaciju na 8. međunarodnom sajmu Agro arca 2015. godine osvojili smo brončanu plaketu!

TILURIUM ORGANIC BY OPG VEDRAN PEZELJ
OPG “Vedran Pezelj”, vl. Vedran Pezelj

OIB: 08959068960
MIBPG: 223365

Poljičke Republike 24, 21240 Trilj

+385 95 397 3007

hello@tilurium-organic.com

Scroll to top